P.H.U. JOD, podejmuje działalność w zakresie kompleksowej obsługi zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi.

Nasza firma prowadząca od 6 lat działalność w zakresie kompleksowej
obsługi zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, posiada 20-letnie
doświadczenie wywodzące się z tradycji firmy rodzinnej w zakresie
wykonywania bieżącej obsługi konserwacyjnej budynków oraz robót
remontowych branży ogólnobudowlanej, sanitarnej oraz instalacji
elektrycznych.

Działalność ta była i jest nadal prowadzona w zasobach mieszkaniowych istniejących dotąd Zarządów Budynków Komunalnych i Zarządów Gospodarowania Nieruchomościami na terenie Warszawy - Mokotów i Śródmieścia, a także w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych na podstawie wieloletnich umów i umów-zleceń zawieranych w postępowaniach przetargowych.